Kultúrno-duchovný festival v Spišskom Jeruzaleme

Kultúrno-duchovný festival Spišský Jeruzalem poskytne návštevníkov od 12. do 14. septembra pestrú paletu multižánrových vystúpení, ktoré nesú duchovný odkaz podávaný súčasnými umeleckými štýlmi a prostriedkami.

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica objavili odborníci unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Objav potvrdili aj historici a archeológovia. Usporiadanie kaplniek a ďalších stavieb v priestore vytvára symbolický Jeruzalem v mierke takmer jedna k jednej. Viac informácií o Spišskom Jeruzaleme nájdete na samostatnej stránke.

Spišský Jeruzalem, ako unikátny projekt programu kultúrneho turizmu Terra Incognita, sa bude konať v Spišskom Podhradí a Spišskej Kapitule. Podujatie, ktoré zastrešujú Košický a Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom, mestom Spišské Podhradie, Spišskou diecézou a partnermi, má bohatý program. „Ponúka pestrú paletu multižánrových vystúpení, ktoré nesú duchovný odkaz podávaný súčasnými umeleckými štýlmi a prostriedkami. Divadelné predstavenia, výstavy, prehliadky, poetické pásma, tvorivé dielne či zaujímavé hudobné koncerty – to všetko tu nájdete,“ pozýva na podujatie riaditeľka Spišského osvetového strediska Vladimíra Barbuščáková,

Terénne exkurzie umožnia prehliadku národných prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme, zaradených na zoznam UNESCO. Divadlo teatrálnej skratky prinesie divákom príbeh kráľa Šalamúna i kráľa kráľov, vystúpenia gospelovej skupiny SABA a gospelového zboru Adam umožnia zastaviť sa a zauvažovať o postoji k ľuďom, bežnému životu i dianiu vo svete. Historické a duchovné skvosty lokality Spišského Jeruzalema a Gotickej cesty bude možné obdivovať na fotografických i výtvarných výstavách. Výnimočný zážitok ponúkne pobožnosť krížovej cesty priamo v našej kópii Jeruzalema na Pažici. V sobotu aj nedeľu sú tiež pripravené hudobno-poetické pásma k roku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

V priebehu celého podujatia majú návštevníci - pútnici do Spišského Jeruzalema - možnosť získať „Medailón pútnika“. Medailón sa bude požehnávať počas slávnostnej svätej omše na Sivej Brade v nedeľu o 10.00 hod. Pre šikovné deti aj dospelých pripravili v Spišskej Kapitule pracovníci Domova sociálnych služieb Hodkovce remeselnícke dielne. „Umeleckou bodkou tohoročného Spišského Jeruzalema bude hudobno-dramatická skladba o narodení Krista, inšpirovaná tradíciami ľudového divadla a symbolikou kresťanskej kultúry Kolíska a kríž v podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova,“ doplnila informácie riaditeľka Kultúrneho centra KSK Lenka Vargová Jurková.

Programový plagát

Počas konania podujatia bude možné využiť zľavnenú turistickú ponuku v okolí. Slovenské národné múzeum poskytne na vstup do svojich expozícií v meste Levoča zľavu 20 %, taká istá zľava čaká aj návštevníkov kostola v Žehre. Do kaštieľa Čákiovcov v Hodkovciach zaplatíte len polovicu vstupného a desaťpercentnú zľavu budú mať v penzióne Podzámok v Spišskom Podhradí na ubytovanie a v Spišskom salaši na reštauračné služby. Všetky podrobnosti o programe a turistických zľavách nájdete v letáku na podujatí.

Spišské osvetové stredisko je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK kraja, ktorá sídli v meste Spišská Nová Ves a pôsobí na území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Jej poslaním je poskytovanie poradenských a metodických služieb, organizovanie tvorivých aktivít v jednotlivých žánroch a odboroch záujmovej umeleckej činnosti a záujmovo-vzdelávacej činnosti. Podporuje kultúrno-výchovné aktivity národnostných menšín žijúcich v regióne a aktivity pri rozvíjaní regionálnej, cezhraničnej spolupráce. Viac o tejto inštitúcii a jej aktivitách sa dozviete na jej webovej stránke.

TERRA INCOGNITA je samostatný program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Hlavnou témou programu je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na 3 tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického samosprávneho kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest, po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré na týchto cestách ponúkame. Viac na www.terraincognita.sk

Autor/zdroj: Soňa Kostrábová, KC KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 08.09.2014 08:00
Upravené: 15.12.2021 17:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001