Štyri ostrovy kultúry sú už odovzdané

Štyri zo siedmich investičných projektov Košického samosprávneho kraja - Ostrovy kultúry, boli ukončené v plánovanom termíne k 31. decembru 2012. Sú to Divadlo Thália, Bábkové divadlo, Barkóczyho palác na Hlavnej ulici, prístavba Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici. V prípade troch ďalších KSK požiadal Ministerstvo kultúry SR, ako riadiaci orgán, o predĺženie termínu.

Predĺženie termínu sa týka časti ostrova kultúry v Uličke remesiel. Kvôli ďalšiemu archeologickému prieskumu v priekope a technologickej náročnosti stavebných postupov je ukončenie projektu posunuté na február. Vo Východoslovenskej galérii rozsiahly archeologický výskum na nádvorí spôsobil niekoľkomesačné oneskorenie postupu búracích prác na stavbe. Riadiaci orgán schválil posunutie termínu ukončenia na apríl. Do konca mája by malo byť ukončené aj Východoslovenské múzeum, kde rozsah sanačných a reštaurátorských prác je oproti predpokladu v projektovej dokumentácii väčší a náročnejší. Táto skutočnosť bola zistená až po odkrytí podkladových konštrukcií a zmapovaní ich poškodenia. Vzhľadom na dodržanie technologických postupov jednotlivých fáz reštaurovania, technologické prestávky potrebné na odsolenie a stabilizovanie jednotlivých vrstiev a ďalšie faktory bolo nevyhnutné požiadať o predĺženie termínu ukončenia stavby.

Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013 pod spoločným názvom Ostrovy kultúry. Na realizáciu získal nenávratný finančný príspevok 9 644 531 eur. Projekty sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5 % z rozpočtu KSK.

Ostrovy kultúry vytvoria atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je zmeniť prístup k návštevníkom, prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi klientmi. Ostrovy kultúry vznikajú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť kamenné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Podrobné informácie o Otvorených zónach - Ostrovoch kultúry nájdete tu

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.01.2013 10:00
Upravené: 09.12.2021 17:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001