Výstavba novej trafostanice a zriadenie VN prípojky pre napojenie trafostanice na rozvodnú sieťozitár Šaca

Realizácia stavebných prác súvisiacich so zriadením VN prípojky a trafostanice pre depozitár VSM v Košiciach – Šaci.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Zmluva o dielo

Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 - Výkaz výmer

Príloha č. 5 - Stavebné povolenie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Martin Papcún
Vytvorené: 19.05.2016 09:50
Upravené: 24.05.2016 16:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001