Výstavba novej trafostanice a zriadenie VN prípojky pre napojenie trafostanice na rozvodnú sieť

Realizácia stavebných prác súvisiacich so zriadením VN prípojky a trafostanice pre depozitár VSM v Košiciach – Šaci. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je daná prílohami tejto výzvy - opisom predmetu zákazky, výkazom výmer a projektovou dokumentáciou (uvedené nižšie).

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.06.2016 13:00
Upravené: 15.04.2019 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001