Vyhotovenie znaleckého posudku

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (výmenníková stanica) súp. č. 3003 s príslušenstvom na pozemku registra C KN parc. č. 3205/8 v k. ú. Letná, obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I. Pozemok nie je predmetom ocenenia.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 07.08.2017 12:52
Upravené: 07.08.2017 14:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001