Vyhotovenie znaleckého posudku

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parc. č. 49/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 v katastrálnom území Barca, obec Košice - Barca.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 07.06.2017 08:00
Upravené: 07.06.2017 08:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001