Vyhotovenie znaleckého posudku

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. 360/2, záhrady o výmere 102 m2 v katastrálnom území Gelnica, vrátane príslušenstva (oplotenie).

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha výzvy na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 06.06.2017 11:15
Upravené: 06.06.2017 13:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001