Vyhotovenie znaleckého posudku

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parc. č. 154/1 o výmere 210 m², v k. ú. Zemplín.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 14.09.2017 10:35
Upravené: 14.09.2017 11:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001