Vyhotovenie znaleckého posudku

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 1469/190, zast. pl. a nádvoria o výmere 269 m2, parc. č. 1469/194, zast. pl. a nádvoria o výmere 7 m2, parc. č. 1469/195, zast. pl. a nádvoria o výmere 3 m2, parc. č. 1469/196, zast. pl. a nádvoria o výmere 3 m2, parc. č. 1469/197, ostatné plochy o výmere 45 m2, parc. č. 1469/198, zast. pl. a nádvoria o výmere 14 m2, parc. č. 1469/199, zast. pl. a nádvoria o výmere 4 m2, parc. č. 1469/200, zast. pl. a nádvoria o výmere 29 m2 a parc. č. 1738/3, zast. pl. a nádvoria o výmere 6 m2 v katastrálnom území Veľké Kapušany za účelom predaja.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 15.08.2017 08:15
Upravené: 15.08.2017 09:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001