Vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu

Vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu s výkazom výmer v kat. území Terasa, okres Košice II., na zameranie oplotenia medzi pozemkom registra C KN parc. č. 1871/19, vedeného na LV č. 15711 a pozemkom registra C KN parc. č. 1871/20.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 06.06.2017 09:15
Upravené: 06.06.2017 13:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001