Vyhotovenie geometrického plánu

Geometrický plán na identifikáciu parciel registra E KN parc. č. 3425 a parc. č. 3426 na stav registra C KN a vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra C KN parc. č. 1408/1 v zmysle prílohy (prístupová cesta od hlavnej cesty k bráne na hranici pozemku 1408/2) k. ú. Stráňany v Michalovciach.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha výzvy na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 12.09.2017 11:10
Upravené: 13.09.2017 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001