Vyhotovenie geometrického plánu

Geometrický plán na odčlenenie časti pozemku registra C KN parc. č. 2818 v rozsahu podľa náčrtu v k. ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.

Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy výzvy na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 17.08.2017 14:00
Upravené: 17.08.2017 14:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001