Vyhotovenie geometrického plánu

Porealizačné zameranie budovy súp. č. 692 na pozemku parc. č. 1157 a pozemkov registra C KN parc. č. 1157 o výmere 2764 m² a parc. č. 1158 o výmere 685 m². Všetky nehnuteľnosti sa nachádzajú na Námestí budovateľov č. 3 v Moldave nad Bodvou.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 07.06.2017 11:00
Upravené: 07.06.2017 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001