Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Publicita projektu " Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti" Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 21.10.2019
Tovary Hygienické potreby VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 21.10.2019
Tovary kuchynský inventár LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 22.10.2019
Služby Lyžiarsky kurz žiakov 2020 Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 22.10.2019
Služby Publicita projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 22.10.2019
Služby Publicita projektu: Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice Gymnázium Košice Trebišovská 12 podrobnejšie informácie 23.10.2019
Služby Zabezpečenie dodávky teplej stravy pre žiakov a zamestnancov SOŠ SOŠ Košice - Učňovská 5 podrobnejšie informácie 24.10.2019
Tovary Rozšírenie virtualizačného prostredia vrátane migrácie mail servera Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 24.10.2019
Služby Lyžiarsky zájazd SOŠ automobilová Košice podrobnejšie informácie 24.10.2019
Služby Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne - náhrada zastaralých spaľovacích zariadení VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 24.10.2019
Služby Verejné obstarávanie na predmet zákazky ,,Herné tlačené komponenty (hracie pole, herná kocka, obal na hru, pravidlá hry) SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 25.10.2019
Tovary Kovové depozitárne skrine na uloženie numizmatických predmetov Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 25.10.2019
Tovary Upratovacie pomôcky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 25.10.2019
Tovary Dodávka elektrickej energie SOŠ drevárska SNV podrobnejšie informácie 28.10.2019
Stavebné práce Oprava sociálnych zariadení Stredná športová škola podrobnejšie informácie 28.10.2019
Stavebné práce Oprava balkónov na budove v Matilda Hute IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 28.10.2019
Tovary Dodávka univerzálneho kuchynského robota 601 SOŠ Michalovce Školská 4 podrobnejšie informácie 29.10.2019
Služby Dodávka univerzálneho kuchynského robota 601 SOŠ Michalovce Školská 4 podrobnejšie informácie 29.10.2019
Tovary Oznámenie o zrušení verejného obstarávania SOŠ Michalovce Školská 4 podrobnejšie informácie 29.10.2019
Služby Lyžiarsky výcvik 2020 Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 29.10.2019
Tovary Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany“ Gymnázium Veľké Kapušany podrobnejšie informácie 29.10.2019
Tovary Rekonštrukcia výťahu Galéria umelcov Spiša, SNV podrobnejšie informácie 02.11.2019
Tovary Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 04.11.2019
Služby Poradenské služby pre obstarávanie Gymnázium SNV Školská 7 podrobnejšie informácie 04.11.2019
Tovary Plynový ohrievač TÚV HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 06.11.2019
Nájdených 1 745 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42