Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Druh zákazky:

Služby

Názov zákazky:

Verejné obstarávanie na predmet zákazky ,,Herné tlačené komponenty (hracie pole, herná kocka, obal na hru, pravidlá hry)

Verejný obstarávateľ:

SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1

Dátum zverejnenia:

25.10.2019

Prílohy:

Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF, 2,58 MB)

Poznámka:

-

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42