Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice

Verejný obstarávateľ:

Školský internát Košice Medická 2

Dátum zverejnenia:

04.11.2019

Prílohy:

Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice (PDF, 1,96 MB)

Poznámka:

https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59889499

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42