Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Dodávka elektrickej energie

Verejný obstarávateľ:

SOŠ drevárska SNV

Dátum zverejnenia:

28.10.2019

Prílohy:

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/253381 (HTML)

Poznámka:

Obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/253381

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42