Úprava regulačného a meracieho zariadenia spotreby zemného plynu pre Zemplínske Múzeum v Michalovciach

Úprava regulačného a meracieho zariadenia spotreby zemného plynu pre Zemplínske Múzeum v Michalovciach. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je daná výzvou a prílohami tejto výzvy – technická správa, výkaz výmer, projektová dokumentácia, odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia a vyjadrenie SPP k PD, ktoré sú uvedené nižšie.

 

Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Technická správa

Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia

Príloha č. 2a - Projektová dokumentácia (2. časť)

Príloha č. 3 - Výkaz výmer

Príloha č. 4 - Odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia

Príloha č. 5 - Vyjadrenie SPP k PD

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Martin Papcún
Vytvorené: 01.06.2016 16:19
Upravené: 06.06.2016 15:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001