Obnova okenných a dverných výplní v Generálskej sále Divíznej budovy

Predmetom zákazky je obnova okenných a dverných výplní v Generálskej sále Divíznej budovy, pri zachovaní ich hmotnej podstaty na základe záverov „Reštaurátorského posudku - Prípravná dokumentácia obnovy okenných a dverných výplní západnej fasády a tzv. Generálskej sály (Autor: Mgr. art. Martin Kukura, september 2015)“ a „Dodatku k reštaurátorskému posudku (Autor: Mgr. art. Martin Kukura, 2016)“ a to v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami.

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy výzvy na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Martin Papcún
Vytvorené: 17.06.2016 11:00
Upravené: 17.06.2016 13:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001