Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

02.05.2018

Dodávka pneumatík pre služobné automobily na rok 2018

       

Dodanie pneumatík pre potreby verejného obstarávateľa podľa podmienok vo výzve a jej prílohách.

 
12.04.2018

Dodávka a montáž klimatizácie v hlavnej sále Tabačky

       

Dodávka klimatizácie a jej montáž v zmysle výzvy a jej príloh. Zákazka bola zrušená. Bližšie informácie sú uvedené v publikovanom dokumente.

 
10.04.2018

Prenájom relaxačného centra

       

Predmet zákazky zahŕňa prenájom relaxačného/regeneračného centra v priebehu roka 2018 za účelom regenerácie pracovnej sily 212 zamestnancov Úradu Košického samosprávneho kraja.

 
10.04.2018

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie pozemkov v k. ú. Veľké Kapušany zo stavu registra E KN do stavu registra C KN.

 
08.03.2018

Projektové školenie a certifikačná skúška PRINCE2

       

Predmetom zákazky je školenie pre troch zamestnancov Košického samosprávneho kraja v podobe certifikovaných akreditovaných kurzov PRINCE2 podľa najnovšej metodiky z roku 2017,...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.02.2024 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001