Zverejnenie informácií podľa § 82 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb.

Zverejnenie informácií podľa § 82 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov povoľuje užívanie stavby: „Business Centre Košice III“, SO 21 Preložka stĺpov verejného osvetlenia a trolejového vedenia, SO 21.1 Preložka trolejového vedenia a SO 21.2 Preložka riadiacej skrine výhybky“.

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 20.08.2020

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2020 10:00
Upravené: 04.09.2020 16:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001