Podnety

Kupujúci môže úradu doručiť podnet popisujúci neželaný postup predávajúceho:

Poštou:

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Elektronickou poštou:

info@vucke.sk

Elektronicky:

Prostredníctvom elektronickej služby: A.1.8a, Vybavovanie podnetov

Osobne do podateľne úradu

Pri podaní podnetu je nutné uviesť identifikačné údaje predávajúceho, predajné miesto, prípadne zmluvy a detailný popis skutkového stavu, ktorý chce kupujúci preveriť.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2018 09:39
Upravené: 28.12.2018 09:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001