Školská komisia

Predseda: PhDr. Marek Čižmár

Členovia komisie:

poslanci neposlanci
Ing. Pavol Bečarik RNDr. Dušan Andraško
Mgr. Peter Berinšter Mgr. Elena Fialková
Csaba Furik Mgr. Lucia Gurbáľová
MUDr. Marián Hojstrič Ing. Angelika Haneszová
Karol Horník MVDr. Dagmar Kažimírová
Bc. Martin Hrunka Ing. František Krejza
Mgr. Milan Kaplan Mgr. Gustáv Liszkai
György Nagy RNDr. Miriam Melišová – Čugová
doc. RNDr. Peter Solár, PhD. PaedDr. Adriana Petrová, PhD. - členka od 19.02.2021
Ing. Štefan Staško Ing. Peter Rico, MBA
PhDr. Ján Volný, PhD.     Mgr. Miroslav Sopko - člen do 19.02.2021
Viliam Zahorčák PaedDr. Tatiana Švecová
  Mgr. Miroslav Tóth

Tajomníčka | Ing. Mária Kokardová
E-mail: maria.kokardova@vucke.sk
Telefón: 055 7268 264

Uskutočnené rokovania a akcie komisie

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 16.03.2018 15:11
Upravené: 01.10.2021 15:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról