SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Mäso a mäsové výrobky

Verejný obstarávateľ:

SPŠ elektrotechnická Košice

Dátum zverejnenia:

06.09.2022

Prílohy:

Poznámka:

Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 09.11.2022 16:16