SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: Dodatok_1_k_ZoP_190_ITA_SS_2017

-

Číslo v CRZ*:

Dodatok_1_k_ZoP_190_ITA_SS_2017

Číslo zmluvy:

Dodatok_1_k_ZoP_190_ITA_SS_2017

Názov:

Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č. 190/ITA-SŠ/2017

Predmet:

uzatvorenie zmluvy na dobu určitú počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.08.2021 a počas doby udržateľnosti projektu do 31.08.2026

Zmluvná strana :

partnerská škola: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44, Košice, Komenského 44, 040 01 Košice, IČO: 00161756, Ing. Štefan Krištín

Zmluvná strana :

zmluvná strana: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc

Zmluvná strana :

zmluvná strana: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768, prof. RNDr. Gabriel Semanišin PhD.

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

27.10.2020

Platnosť zmluvy:

27.10.2020 - 31.08.2026

Dátum zverejnenia:

03.12.2020

Účinnosť zmluvy:

04.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok_1_k_ZoP_190_ITA_SS_2017 (PDF, 433,85 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Hlavny Administrátor
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 20.06.2024 10:45