SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Zmluva: 11/2022

Číslo v CRZ*:

11/2022

Číslo dodatku:

1/2022

Názov dodatku:

Dodatok č. I. ku Kúpnej zmluve zo dňa 01.03.2021 na predmet zákazky: "Nákup meradiel pre odborné učebne, 1. časť - Meradlá elektrické

Predmet dodatku:

Predĺženie lehoty dodania pre zariadenie "Spájkovacia a odspájkovacia stanica. Nahrádza sa pôvodné znenie prílohy č. 1 novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Viazanosť k zmluve:

3/2021/KZ

Zmluvná strana :

predávajúci: KVANT spol. s r.o. Fakulta matermatiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 32398294, Ing. Mgr. Jakub Kochan

Zmluvná strana :

kupujúci: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce, IČO: 42096651, Ing. Jaroslav Kapitan, Ing. Rastislav Hreško

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

31.01.2022

Platnosť dodatku:

31.01.2022 -

Zverejnenie dodatku:

07.02.2022

Účinnosť dodatku:

01.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

11/2022 (PDF, 2,9 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21