SOŠ technická Rožňava - zmluvy

Zmluva: .

-

Číslo v CRZ*:

.

Číslo zmluvy:

27/ITA-SŠ/2018

Názov:

Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve č. 27/ITA-SŠ/2018

Predmet:

úprava doby trvania zmluvy

Zmluvná strana :

predávajúci: Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17050545, PaedDr. Diana Košťálová

Zmluvná strana :

predávajúci: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 3/A, 840 05 Bratislava, IČO: 00151882

Zmluvná strana :

predávajúci: Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

22.11.2021

Platnosť zmluvy:

23.11.2021 -

Dátum zverejnenia:

13.01.2022

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

zmluva (PDF, 1,49 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 07.08.2019 13:17