SOŠ Prakovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 02/2021

-

Číslo v CRZ*:

02/2021

Číslo zmluvy:

02/2021

Názov:

Zmluva o Partnerstve

Predmet:

spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie"

Zmluvná strana :

prijímateľ: Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, 055 62 Prakovce, IČO: 35568348, Ing. Dušan Kluknavský, riaditeľ školy

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882, prof. Pharm.Dr. Ján Kyselovič, CSc., gen. riaditeľ

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., garant IT Akadémie

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

03.12.2020

Platnosť zmluvy:

03.12.2020 - 31.08.2021

Dátum zverejnenia:

13.01.2021

Účinnosť zmluvy:

14.01.2021

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Zmluva č. 02 - 2021 (PDF, 2,81 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 23.05.2024 14:07