SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy

Zmluva: VO-2/2019

Číslo v CRZ*:

VO-2/2019

Číslo zmluvy:

VO-2/2019

Názov:

Rámcová dohoda "Dodávka slepačích vajec a mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ a CV"

Predmet:

Dodávka Slepačích vajec, mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ a CV

Dodatok ku zmluve:

VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-2/2019
VO-3/2019
VO-2/2019
VO-2/2019

Zmluvná strana :

kupujúci: Stredná odborbá škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava, IČO: 00617652, Ing.Zoltán Mitro, riaditeľ školy

Zmluvná strana :

predávajúci: GRM TRADE s.r.o., Šafárikova 118, 048 01 Rožňava, IČO: 31724256, Mgr.Gabriel Rožai

Hodnota zmluvy:

14 500,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

06.12.2018

Platnosť zmluvy:

01.01.2019 - 01.01.2021

Dátum zverejnenia:

08.01.2019

Účinnosť zmluvy:

09.01.2019

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Rámcová dohoda VO-2/2019 (PDF, 449,82 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 22.07.2018 12:34