SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy

Zmluva: 03-2020

Číslo v CRZ*:

03-2020

Číslo zmluvy:

03-2020

Názov:

Dodatok č.6 k Individuálnej zmluve o energetických službách

Predmet:

Odplatne zabezpečiť energetické služby na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie

Dodatok ku zmluve:

03-2020
03-2020
03-2020

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532, Ing.Peter Dobrý, predseda predstavenstva, Ing.Ľuboš Kertész, podpredseda predstavenstva

Zmluvná strana :

nájomca: SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava, IČO: 00617652, PeadDr.Eva Blažeková, riaditeľka školy

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

31.08.2020

Platnosť zmluvy:

01.09.2020 -

Dátum zverejnenia:

08.09.2020

Účinnosť zmluvy:

09.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č.6 k Individuálnej zmluve o energetických sluýbách (PDF, 100,78 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 28.07.2022 11:57