SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 6/2021

-

Číslo v CRZ*:

6/2021

Číslo zmluvy:

č. 61-2021/JF

Názov:

Zmluva o dielo

Predmet:

Vykonávanie úloh bezpečnostno-technickej služby v súlade s §22 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zmluvná strana :

objednávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce, IČO: 17078385, Ing. Miroslav Sivý

Zmluvná strana :

poskytovateľ: BOZPO-W, s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51715407, Jaroslav Fotta - konateľ spoločnosti

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

31.08.2021

Platnosť zmluvy:

01.09.2021 -

Dátum zverejnenia:

03.09.2021

Účinnosť zmluvy:

03.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

6/2021 (PDF, 1,06 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 23.05.2024 13:55