SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 3/2021

-

Číslo v CRZ*:

3/2021

Číslo zmluvy:

10/ITA/2021

Názov:

Zmluva o Partnerstve

Predmet:

spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie"

Zmluvná strana :

1.: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR

Zmluvná strana :

2.: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768, prof. RNDr. Gabriel Semanišin PhD., garant IT Akadémie

Zmluvná strana :

3.: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 17078385, Ing. Miroslav Sivý, riaditeľ školy

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

03.02.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

03.05.2021

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 23.05.2024 13:55