SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Zmluva: 2021/2

Číslo v CRZ*:

2021/2

Číslo zmluvy:

2021/01/20

Názov:

RÁMCOVA ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Predmet:

1.1 Na základe tejto zmluvy a v súlade s ňou sa poskytovateľ zaväzuje objednávateľovi poskytovať službu – vykonávať dezinfekciu priestorov v celkovej výmere 18589,66 m3, dezinfekčnými metódami v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1, podľa požiadaviek objednávateľa za podmienok dohodnutých touto zmluvou (ďalej aj len „služby“). 1.2 Pri výkone služieb musí byť použitá iba taká dezinfekcia, ktorá pôsobí na všetky mikroorganizmy vrátane vírusov (najmä COVID -19), zároveň pôsobí priestorovo, povrchovo a aj vo vzduchotechnických jednotkách a súvisiacich potrubiach, vyústeniach a komorách klimatizačných jednotiek. ...

Dodatok ku zmluve:

2021/1013

Zmluvná strana :

predávajúci: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta č.2, 04199 Košice, IČO: 17078407

Zmluvná strana :

poskytovateľ: ASANARATES s.r.o., Park Angelium 4, 04001 Košice, IČO: 36606693

Hodnota zmluvy:

1 338,46 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

20.01.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

20.01.2021

Účinnosť zmluvy:

21.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

2021/2 (PDF, 129,5 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 23.07.2018 21:15