SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Zmluva: 2021/1

Číslo v CRZ*:

2021/1

Číslo zmluvy:

2020/12/21

Názov:

Zmluva o dielo

Predmet:

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim pri dodávke tovaru v rámci projektu „Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti“, Časť Nákup výpočtovej techniky špecifikovaného v rámci Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len ,, Predmet kúpy“).

Dodatok ku zmluve:

2021/17

Zmluvná strana :

predávajúci: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 04199 Košice, IČO: 17078407

Zmluvná strana :

predávajúci: KVANT spol. s r.o., FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31 398 294

Hodnota zmluvy:

22 671,78 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

29.12.2020

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

08.01.2021

Účinnosť zmluvy:

09.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

2021/1 (PDF, 244,05 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 23.07.2018 21:15