SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Zmluva: 2020/24

-

Číslo v CRZ*:

2020/24

Číslo zmluvy:

1788/VSD/2020

Názov:

Darovacia zmluva č. 1788/VSD/2020 uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Predmet:

1. Darca touto zmluvou daruje obdarovanému peňažný dar v sume 2 000,‐‐ EUR, slovom dvetisíc eur (ďalej len „dar“). 2 2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.

Zmluvná strana :

obdarovaný: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 04199 Košice, IČO: 17078407

Zmluvná strana :

darca: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

05.10.2020

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

05.10.2020

Účinnosť zmluvy:

06.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

2020/24 (PDF, 134,55 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 23.07.2018 21:15