SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Zmluva: 2020/22

-

Číslo v CRZ*:

2020/22

Číslo zmluvy:

2/2020

Názov:

Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru

Predmet:

1.Vlastníkom nehnuteľnosti – budova SOŠ automobilovej, na ulici Moldavská cesta č.2 v Košiciach, evidovanej na Správe katastra Košice IV, katastrálne územie Košice - Juh, list vlastníctva č. 2468 na parcele č. 527 súpisné číslo IV.1631 je Košický samosprávny kraj so sídlom na Námestí Maratónu mieru č.1, 042 66 v Košiciach. Prenajímateľ má predmetnú nehnuteľnosť v správe a je oprávnený predmet nájmu prenajať nájomcovi. 2.Predmetom nájmu je nebytový priestor aula nachádzajúca sa na prízemí budovy školy na Moldavskej ceste č.2 Košice, 621 m² prenajatej plochy. 3. Nájomca má právo užívať miestnosti sociálneho zariadenia. Čl. II Účel nájmu

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 04199 Košice, IČO: 17078407

Zmluvná strana :

nájomca: Detská organizácia FRIGO, Jantárová 10, 040 01 Košice, IČO: 35545054

Hodnota zmluvy:

540,64 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

22.09.2020

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

22.09.2020

Účinnosť zmluvy:

23.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

2020/22 (PDF, 165,39 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 23.07.2018 21:15