Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy

Zmluva: Kolektívna zmluva 2019

Číslo v CRZ*:

Kolektívna zmluva 2019

Číslo dodatku:

Kolektívna zmluva 2019

Názov dodatku:

D1 ku Kolektívnej zmluve 2019

Predmet dodatku:

Zmena dojednaných podmienok

Viazanosť k zmluve:

Kolektívna zmluva 2019

Zmluvná strana :

predávajúci: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, Jakobyho 15, 040 01 Košice, IČO: 00133132

Zmluvná strana :

odborová organizácia: Odborová organizácia ŠUV, Jakobyho 15, 040 01 Košice, IČO: 51261774

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

24.06.2019

Platnosť dodatku:

24.06.2019 - 01.07.2019

Zverejnenie dodatku:

02.07.2019

Účinnosť dodatku:

03.07.2019

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 28.08.2019 14:45