Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy

Zmluva: D1 k Zml 1_2_2021

Číslo v CRZ*:

D1 k Zml 1_2_2021

Číslo dodatku:

D1 k Zml 1_2_2021

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2/2021

Predmet dodatku:

Zmena dojednaných podmienok

Viazanosť k zmluve:

1/2/2021

Zmluvná strana :

objednávateľ: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice, Jakobyho 15, 040 01 Košice, IČO: 00133132

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

20.08.2021

Platnosť dodatku:

20.08.2021 - 31.08.2021

Zverejnenie dodatku:

20.08.2021

Účinnosť dodatku:

21.08.2021

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

D1 k Zml 1/2/2021 (PDF, 377,66 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 28.08.2019 14:45