Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy

Zmluva: 13/6/2018

-

Číslo v CRZ*:

13/6/2018

Číslo zmluvy:

13/6/2018

Názov:

Zmluva o spolupráci pri vykonaní konzervátorsko-reštaurátorských prác

Predmet:

reštaurovanie prezvatých zbierkových predmetov

Zmluvná strana :

objednávateľ: Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03 Lemešany, IČO: 00327751

Zmluvná strana :

vykonávateľ: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, Jakobyho 15, 040 01 Košice, IČO: 00133132

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

13.09.2018

Platnosť zmluvy:

14.09.2018 - 30.06.2019

Dátum zverejnenia:

22.10.2018

Účinnosť zmluvy:

23.10.2018

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

13/6/2018 (PDF, 427,43 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 28.08.2019 14:45