Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy

Zmluva: 9/6/2020-D1

Číslo v CRZ*:

9/6/2020-D1

Číslo dodatku:

9/6/2020-D1

Názov dodatku:

Dodatok číslo 1 k Zmluve o spolupráci

Predmet dodatku:

Doplnenie zmluvy

Viazanosť k zmluve:

9/6/2020

Zmluvná strana :

predávajúci: CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, o.z., Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164

Zmluvná strana :

škola: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice, Jakobyho 15, 040 01 Košice, IČO: 00133132

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

02.09.2020

Platnosť dodatku:

02.09.2020 -

Zverejnenie dodatku:

12.10.2020

Účinnosť dodatku:

13.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

D1 k Zml 9/6/2020 (PDF, 459,16 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 23.11.2022 11:09