Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy

Zmluva: OPĽZ/143/2020

-

Číslo v CRZ*:

OPĽZ/143/2020

Číslo zmluvy:

1/9/2020

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet:

Úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí NFP

Zmluvná strana :

predávajúci: Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, IČO: 00861156

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo školsktva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00164381

Zmluvná strana :

prijímateľ: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice, Jakobyho 15, 040 01 Košice, IČO: 00133132

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

16.09.2020

Platnosť zmluvy:

16.09.2020 -

Dátum zverejnenia:

21.09.2020

Účinnosť zmluvy:

22.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Zml 1/9/2020 (PDF, 6,96 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 28.08.2019 14:45