Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy

Zmluva: 15/6/2019-D1

Číslo v CRZ*:

15/6/2019-D1

Číslo dodatku:

15/6/2019-D1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

Predmet dodatku:

Zmena dojednaných podmienok

Viazanosť k zmluve:

15/6/2018

Zmluvná strana :

klient: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, Jakobyho 15, 040 01 Košice, IČO: 00133132

Zmluvná strana :

advokát: JUDr. Milan Sedlák, MBA, LL.M., Kukučínova 19, 040 01 Košice, IČO: 42104556

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

25.02.2019

Platnosť dodatku:

25.02.2019 - 18.11.2020

Zverejnenie dodatku:

30.04.2019

Účinnosť dodatku:

01.05.2019

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

15/6/2019-D1 (PDF, 432,84 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 28.08.2019 14:45