Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho - verejné obstarávania

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Opakovaná výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu k predmetu zákazky LIterárne pomôcky k projektu : Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho

Verejný obstarávateľ:

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho

Dátum zverejnenia:

29.04.2022

Prílohy:

Poznámka:

Lehota na predkladanie ponúk najneskôr do23.5.2022 vrátane, vyhodnotenie 24.5.2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2019 13:39
Upravené: 02.08.2019 14:16