Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho - verejné obstarávania

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Opakovaná výzva na predkladanie ponúk -prieskum trhu Súbor učebných pomôcok k projektu Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na základnej škole

Verejný obstarávateľ:

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho

Dátum zverejnenia:

17.03.2022

Prílohy:

Poznámka:

Lehota predkladania ponúk do 30.03.2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2019 13:39
Upravené: 02.08.2019 14:16