Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho - verejné obstarávania

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Výzva na predloženie ponúk-Súbor učebných pomôcok k projektu Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti k projektu PISA GRamotnosti

Verejný obstarávateľ:

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho

Dátum zverejnenia:

07.03.2022

Prílohy:

Poznámka:

Lehota predkladania ponúk do 14.03.2022 vrátane. Vyhodnotenie ponúk 15.03.2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2019 13:39
Upravené: 02.08.2019 14:16