Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho - verejné obstarávania

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu, Súbor učebných pomôcok k projektu : Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na základnej škole

Verejný obstarávateľ:

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho

Dátum zverejnenia:

04.03.2022

Prílohy:

Poznámka:

Lehota na predkladanie ponúk predĺžená do 16.03.2022 vrátane, Vyhodnotenie ponúk : 17.03.2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2019 13:39
Upravené: 02.08.2019 14:16