Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho - verejné obstarávania

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Opakovaná výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu na predmet zákazky Literárne pomôcky k projektu Podpora čitateľskej,matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho.

Verejný obstarávateľ:

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho

Dátum zverejnenia:

21.01.2022

Prílohy:

Poznámka:

lehota na predloženie ponúk do 7.2.2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2019 13:39
Upravené: 02.08.2019 14:16