Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho - verejné obstarávania

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Výzva na predkladanie ponúk-prieskum trhu na IKT pomôcky a kancelársky elektronický tovar

Verejný obstarávateľ:

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho

Dátum zverejnenia:

16.12.2021

Prílohy:

Poznámka:

-

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2019 13:39
Upravené: 02.08.2019 14:16