Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: Dodatok

Číslo v CRZ*:

Dodatok

Číslo dodatku:

č. 1

Názov dodatku:

Dodatok o zbere, preprave a zhodnotení vytriedených odpadov

Predmet dodatku:

Dodatok o zbere, preprave a zhodnotení vytriedených odpadov

Viazanosť k zmluve:

Zmluva č. 3s101/DS/2019-17

Zmluvná strana :

objednávateľ: Gymnázium, Javorová 16, SNV, IČO: 17151589, PaedDr. Ingeborg Skalská

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, SNV, IČO: 31659641, Ing. Vladimír Čech

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

09.01.2020

Platnosť dodatku:

01.01.2020 -

Zverejnenie dodatku:

16.01.2020

Účinnosť dodatku:

17.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1 k zmluve č. 3s101/DS/2019-17 (PDF, 385,1 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 22.05.2024 11:05