Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy

Zmluva: VZN číslo 4/2019

-

Číslo v CRZ*:

VZN číslo 4/2019

Číslo zmluvy:

VZN číslo 4/2019

Názov:

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2019

Predmet:

poskytnutie fin. prostriedkov na rok 2020 - CVČ pri Gymnáziu

Zmluvná strana :

predávajúci: Gymnázium, Javorová 16, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 17151589, PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614, Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Hodnota zmluvy:

5 670,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

01.01.2020

Platnosť zmluvy:

01.01.2020 - 31.12.2020

Dátum zverejnenia:

14.01.2020

Účinnosť zmluvy:

15.01.2020

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

VZN číslo 4/2019 (PDF, 2,75 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 13.07.2022 16:12